Yleiset sopimusehdot

Sopijaosapuolten välillä on sovittu käsidesiautomaatin toimittamisesta sopimuksessa mainittuun sijoituspaikkaan. Laite on vuokrattu ja asiakkaalla on oikeus käyttää sitä sopimuksessa mainitussa toimipaikassa niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa.

Sopimuskausi alkaa laitteen toimituspäivästä. Sopimus on voimassa yhden sopimuskauden kerrallaan ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta kirjallisesti viimeistään neljä (4) viikkoa ennen meneillään olevan sopimuskauden päättymistä.

Toimittaja vastaa palvelun ja/tai laitteiston toimivuudesta koko sopimuksen voimassaoloajan. Ongelmatilanteissa toimittaja sitoutuu saattamaan palvelun ja/tai laitteiston toimintakuntoon kahden arkipäivän vasteajan sisällä. Vasteaika lasketaan siitä kun asiakas on ilmoittanut toimittajalle palvelussa ja/tai laiitteistossa olevasta toimintahäiriöstä

Asiakas vastaa toimittajan toimittamista laitteista niiden täydestä arvosta koskien varkaus, ilkivalta, onnettomuus tai muita vastaavia tapauksia jossa laitteet kärsivät vahinkoa tai katoavat.

Sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia ja laskutuksen yhteydessä niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Laskutus tapahtuu aina laskutettavan jakson alussa ja maksuaika on neljätoista (14) vuorokautta. Mikäli maksuja ei suoriteta ajoissa, toimittajalla on oikeus sulkea palvelu ja siirtää avoimet saatavat perintään.

Asiakas voi purkaa sopimuksen kesken sopimuskauden erillisen purkumenettelyn kautta. Tällöin toimittajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta kertaveloituksena 50 % sopimuksen mukaan jäljellä olevien maksujen yhteenlasketusta summasta. Purkumenettelyn edellytyksenä on, että kaikki purkamisajankohtaan mennessä erääntyneet maksut on kokonaisuudessaan maksettu. Asiakkaan tulee pyytää purkumenettelyä kirjallisesti toimittajalta.

Sopimuksen päättyessä asiakkaan on lopetettava vuokralaitteiden käyttö välittömästi. Jos laitteet ovat toimittajan omaisuutta, asiakkaan tulee myös viipymättä palauttaa laitteet omalla kustannuksellaan toimittajan ilmoittamaan osoitteeseen.

Tässä Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia sekä tekijänoikeusjärjestöjen asettamia ehtoja.

Dp1 Tuotekuva